Jak działają ekrany dotykowe?

News

Dotykowa technologia zaczyna dominować tak, że coraz częściej spotykamy się z kolejnymi urządzeniami, których obsługa opiera się na tym prostym i intuicyjnym systemie. Dotykowe panele stały się zatem głównym zagadnieniem we współczesnych urządzeniach cyfrowych takich jak smartfony czy tablety. Warto zatem zgłębić chociaż podstawowe informacje dotyczące tego, jak ekrany dotykowe działają.

​Termin ‘ekran dotykowy’ odnosi się do różnego rodzaju technologii, które umożliwiają wykrycie dotyku specjalnym narzędziem (stylusem) bądź palcem. Warto wiedzieć, że idea dotykowego panelu jest opracowywana według różnych konceptów i konstrukcji. Oczywiście każda z nich ma swoje wady i zalety, jednak warto zauważyć, że żadna z nich nie dominuje nad pozostałymi w sposób znaczący. Kiedy więc będziesz dokonywał zakupu, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim takie czynniki jak zastosowanie docelowe i otoczenie, w jakim urządzenia będzie pracować.

Podstawowe rodzaje konstrukcji

Warto pamiętać o tym, że konstrukcja ekranów dotykowych jest różnorodna i wyróżnia się cztery podstawowe techniki. Pierwsza polega na przerwaniu poprzez dotyk strumienia światła podczerwonego, które emitowane jest przez sieć diod LED, umiejscowionych na krawędziach ekranu. Druga technika działa na zasadzie zaburzenia, na skutek dotyku, fali akustycznej rozprowadzanej na powierzchni ekranu. Trzeci typ konstrukcji (technologia pojemnościowa) ekranów dotykowych zasadza się na zmianie pojemności elektrycznej dotykanego ekranu. Warto tu zaznaczyć, że nie będzie on reagował na rysik oraz że technologia ta umożliwia zastosowanie funkcji multi-touch. Ostatni rodzaj konstrukcji (technika rezystancyjna) opiera się na zmianie oporu elektrycznego między przezroczystymi elektrodami wtopionymi w ekran.

Technika rezystancyjna i technika pojemnościowa

Te dwa rozwiązania są dzisiaj najczęściej stosowane. Konstrukcje oparte na metodzie rezystancyjnej są powszechnie wykorzystywane w palmtopach i nawigacjach GPS. Polega to na tym, że zwykły ekran LCD jest zespolony z częścią dotykową, składającej się z dwóch przezroczystych elektrod, wykonanych najczęściej przez naparowanie w próżni cienkiej warstwy metalu na podkład szklany i folię poliestrową. To właśnie nacisk na zewnętrzną folię powoduje zetknięcie się elektrod, co rejestrowane jest przez dekoder palmtopa. Za to ekrany dotykowe stworzone w technologii pojemnościowej można najczęściej spotkać w smartfonach i tabletach. Konstrukcja ta działa dzięki wykorzystaniu zjawiska zmiany pola elektrostatycznego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że pozawala na bardzo precyzyjną obsługę przy delikatnych muśnięciach powierzchni. Do wad jednak można zaliczyć fakt, że ekrany te reagują tylko na materiały, które przewodzą prąd elektryczny.