Zagraniczne rozmowy telefoniczne tanieją!

News

Do niedawna telefoniczne rozmowy za granicę wiązały się z wysokimi opłatami. Dzięki unijnym przepisom ujednolicającym i obniżającym koszty połączeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej obecnie mamy tańsze połączenia roamingowe. Sprawdź, jakie zamiany już nastąpiły, a co jeszcze przed nami.

​Od 30 kwietnia 2016 roku za połączenia roamingowe możemy płacić mniej, co zawdzięczamy wprowadzeniu ujednoliconego i bardziej przejrzystego mechanizmu naliczania opłat. Jego podstawę stanowi „krajowa cena detaliczna", czyli stawka jaką płaci abonent za usługi telefonii komórkowej w swoim kraju. Do tej stawki może być ponadto doliczana tzw. dopłata, która jest sztywno ustalonym kosztem za poszczególne usługi.

Tańsze opłaty w praktyce

Jeżeli za minutę rozmowy telefonicznej w kraju - zgodnie z posiadanym planem taryfowym - płacimy na przykład 30 groszy, to za identyczną usługę w roamingu operator będzie mógł doliczyć dopłatę w maksymalnej wysokości 25 groszy. Podsumowując za minutę połączenia wychodzącego w roamingu zapłacimy nie więcej niż 55 groszy.
Widzimy więc, że wysokość stawek za poszczególne usługi w roamingu jest ściśle powiązana z posiadanym planem taryfowym. Z kolei wysokość dopłat (maksymalnych) jest stałą stawką. Cennik w odniesieniu do poszczególnych usług prezentuje się następująco:
- 1 minuta rozmowy to 25 groszy,
- wiadomość tekstowa SMS to 10 groszy,
- wiadomość MMS to 25 groszy,
- przesyłanie danych za 1 MB to 25 groszy.
W przypadku minuty połączenia odebranego koszt jest stały i bez względu na posiadany plan taryfowy wynosi 5 groszy.

Dowolny wybór taryfy roamingowej!

Warto zaznaczyć, że klienci posiadają możliwość wyboru innej taryfy roamingowej. Dzięki temu jeżeli wykupiony pakiet spełnia oczekiwania abonenta, ten może z niego korzystać, a po wyczerpaniu pakietu kupić następny. Natomiast w przepadku gdy abonent nie jest zadowolony z posiadanego pakietu ma prawo do swobodnego przechodzenia między taryfami roamingowymi. Taka zmiana powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednego dnia roboczego.

Kolejne zmiany w 2017

W czerwcu 2017 roku opłata dodatkowa ma być zniesiona całkowicie, co oznacza że od tej daty opłata dodatkowa nie będzie pobierana, a operator będzie rozliczał połączenia według krajowej ceny detalicznej. Dodatkowo możemy spodziewać się obniżek cen za poszczególne usługi.